Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών (e-services)

θεματολογία:

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση από την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) για το Πρόγραμμα e-Services που αφορά την Ενίσχυση Επιχειρήσεων για Την Υλοποίηση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.

Το κάθε έργο μπορεί να έχει προϋπολογισμό από 5.000 € έως 50.000 €, ενώ η επιδότηση ανέρχεται στο 60%.

Επιδοτείται η παροχή εξειδικευμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως:

  • Ηλεκτρονικό Εμπόριο – Ηλεκτρονικά Καταστήματα
  • e-Tourism – Ηλεκτρονικές Κρατήσεις

Οι δαπάνες που επιδοτούνται είναι:

  • Δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού
  • Δαπάνες λογισμικού
  • Τηλεπικοινωνιακές δαπάνες
  • Δαπάνες συνδρομής σε υπηρεσίες
  • Ενέργειες ηλεκτρονικής Διαφήμισης – Προβολής

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 29η Οκτωβρίου 2008, και η ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου είναι η 31η Δεκεμβρίου 2008.

Στηριζόμενη στην εμπειρία μας σε αντίστοιχα έργα, αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα:

α) Tην σύνταξη, υποβολή και την πιστοποίηση της μελέτης
β) Tην υλοποίηση του έργου – κατασκευή των εφαρμογών ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Δεδομένου των πιεστικών χρονοδιαγραμμάτων, η έγκαιρη εκδήλωση ενδιαφέροντος εκ μέρους σας θα βοηθήσει στην σωστή σχεδίαση του έργου και στην ολοκληρωμένη εκπόνηση των απαραίτητων μελετών.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για να αξιοποιήσετε την τελευταία ευκαιρία χρηματοδότησης από το Γ' ΚΠΣ.