Η έρευνα της MRB για τα Social Media

θεματολογία:
Discover Simple, Private Sharing at Drop.io
Αναδημοσίευση από Blogs for Politics

1. Γνώση του όρου Social Media

Σε ποσοστό 22,1% οι Έλληνες χρήστες του διαδικτύου γνωρίζουν τον όρο «Social Media». Στη σχετική ερώτηση για το τι πιστεύουν πως είναι (με υπόδειξη των πιθανών απαντήσεων), το 33,2% έδωσε τη σωστή απάντηση (Οι εφαρμογές στο Internet που εστιάζουν στην ανάπτυξη της συνεργασίας, των ανταλλαγών και της διαδραστικότητας μεταξύ των χρηστών τους (όπως Blogs, Site ανταλλαγής φωτογραφιών, κλπ). Το ποσοστό αυτό γίνεται (39,1%) για αυτούς που ανέφεραν ότι γνωρίζουν τον όρο και (31,6%) για όσους απάντησαν ότι δεν τον γνωρίζουν.

2. Δραστηριότητες Social Media

Ανεξάρτητα από τη γνώση ή όχι του όρου «Social Media», η ενασχόληση με συχνότητα τουλάχιστον μία φορά το μήνα με κάποια/ες δραστηριότητες που χαρακτηρίζουν και ορίζουν τα Social Media είναι μεγάλη (88,2%). Αναλυτικά οι χρήστες του Διαδικτύου ασχολούνται με :

«Μοίρασμα» αρχείων με φίλους/γνωστούς (63,1%)

Επίσκεψη /διάβασμα Blog (57.2%)

Επίσκεψη σε σελίδα φίλου σε κάποια εφαρμογή Social Media (50.2%)

Βαθμολόγηση άρθρων (post), video κ.ά, που προκαλούν το ενδιαφέρον (38,6%)

Ενημέρωση του προφίλ σε Site Social Networking (36,2%)

«Κατέβασμα» ενός Podcast (34,2%)

Σχόλια σε Blog, Site ειδήσεων (33,3%)

Συμμετοχή σε Forum ή συνεργασία σε Site με άλλους για την δημιουργία ή τροποποίηση πληροφοριών (πχ Wiki) (25,7%)

Χρήση εφαρμογών για την δημοσιοποίηση επιλογών και προτάσεων σε γνωστούς / φίλους (RSS READER, DIGG κλπ) (22,6%)

Εγγραφή σε RSS feed (15,0%)

Επίσης απάντησαν καταφατικά στα :

Ξεκίνημα, δημιουργία, συγγραφή, διαχείριση Blog (8,9%)

Δημιουργία και ανέβασμα ήχου/ μουσικής (π.χ. Podcast) (3,1%)

«Μοίρασμα» αρχείων

«Μοιράζονται» κυρίως τραγούδια (50,9%), φωτογραφίες (45,6%), και φωτογραφίες από γεγονότα με φίλους (33,5%). Ο τρόπος ανταλλαγής είναι κυρίως το e-mail (79.9%), και ακολουθούν οι εφαρμογές messaging (40.3%), και μέσα από το προφίλ σε Site Social Networking (21.2%).

«Κατέβασμα» / «Ανέβασμα» αρχείων

«Κατεβάζουν» όλοι (100%) και «Ανεβάζουν» με ποσοστό (42,2%). «Κατεβάζουν» κυρίως τραγούδια (58,5%), κείμενα (54,3%), φωτογραφίες (48,7%), αρχεία ήχου (44,4%) και μουσικά Video Clip (42,1%). Αρχεία που κυρίως είναι πρωτότυπα που δημιουργήθηκαν από κάποιο επαγγελματία (49,3), πρωτότυπα που δημιούργησε ερασιτεχνικά κάποιος άγνωστος (43,6%) και πρωτότυπο που δημιούργησε ερασιτεχνικά κάποιος φίλος (34,7%)

«Ανεβάζουν» κυρίως φωτογραφίες (43,2%), τραγούδια (34,2%), και αρχεία κειμένου (30,1%), και το περιεχόμενό τους αφορά κυρίως σε πρωτότυπα που έχουν δημιουργήσει ερασιτεχνικά μόνοι τους (46,1%), ή κάποιος φίλος (42,7%), και πρωτότυπο που δημιουργήθηκε από κάποιον επαγγελματία (30,0%).

Επίσκεψη / Διάβασμα Blog

Οι θεματολογίες που προτιμούν είναι κυρίως οι Ειδήσεις/Ενημέρωση (40,3%), η Πολιτική/Κοινωνία (35,0%), η Μουσική (32,6%), ο Αθλητισμός (26,8%), τα θέματα καθημερινότητας (20,2%), και ο Κινηματογράφος/Τηλεόραση (17,7%).

Ενημέρωση Προφίλ σε Site Social Networking

Κυριαρχεί το Facebook με (81,1%), με σχεδόν καθημερινή συχνότητα χρήσης (61,3% το χρησιμοποιεί κάθε ημέρα ή σχεδόν κάθε ημέρα), και οι κύριες δραστηριότητες είναι η αποστολή μηνυμάτων σε φίλους (82,2%), το «ανέβασμα» φωτογραφιών (51,8%),και η αναζήτηση φίλων από το παρελθόν (50,6%)

Σχόλια σε Blog, Site Ειδήσεων

Αφήνουν σχόλια σε Blog ή Site με θεματολογίες όπως η Πολιτική/Κοινωνία (14,1%), ο Αθλητισμός (12,4%), η Μουσική (11,3%), και οι Ειδήσεις/Ενημέρωση (9,4%).

Ξεκίνημα, δημιουργία, συγγραφή, διαχείριση Blog

Έχουν ξεκινήσει / δημιουργήσει / συγγράφουν / διαχειρίζονται κάποιο/α Blog, που κυρίως ασχολείται με την μουσική (26,3%), την Πολιτική/Κοινωνία (20,0%), τα θέματα καθημερινότητας (16,1%) και τις Ειδήσεις/Ενημέρωση (14,2%)

3. Ομάδες κοινού

Αναλόγως με το είδος των δραστηριοτήτων Social Media που συμμετέχουν, μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τέσσερις ομάδες :

Δημιουργοί (11,2%)

Ενεργοί (56,5%)

Θεατές (20,5%)

Ανενεργοί (11,9%)

Δημιουργοί

Όσοι εκ των χρηστών του διαδικτύου έχουν ξεκινήσει / δημιουργήσει / συγγράφουν / διαχειρίζονται κάποιο/α Blog ή δημιουργούν και «ανεβάζουν» ήχο/ μουσική (π.χ. Podcast) στο Internet.

Έχουν υψηλή προσβασιμότητα στο διαδίκτυο από το σπίτι (93,3%) και υψηλές ταχύτητες (49,2% έχει ταχύτητα 4+ Mbps)

Είναι κυρίως Άνδρες, (79,2%), ηλικίας 15-34 (78,7%) με έμφαση στην ηλικιακή ομάδα 15-24 (50,0%), ζουν κυρίως στην Αθήνα (54,0%).

Ενεργοί

Όσοι εκ των χρηστών του διαδικτύου δεν ασχολούνται με κάποια από τις δραστηριότητες των «Δημιουργών» αλλά συμμετέχουν σε κάποια/ες από τις παρακάτω :

Σχόλια σε Blog, Site ΕιδήσεωνΣυμμετοχή σε Forum

Βαθμολόγηση άρθρων (post), video κ.ά, που προκαλούν το ενδιαφέρον

Χρήση εφαρμογών για την δημοσιοποίηση επιλογών και προτάσεων σε γνωστούς / φίλους (RSS READER, DIGG κλπ)

Ενημέρωση προφίλ σε Site Social Networking

Σε ποσοστό (80,7%) έχουν πρόσβαση στο Internet από το σπίτι τους, με ταχύτητες 1-2 Mbps (32,0%) και 4+ Mbps (40,2%)

Είναι κυρίως Άνδρες, (63,4%), αλλά και με σημαντική παρουσία Γυναικών (36,6%) ηλικίας 15-44 (92,7%) με έμφαση στην ηλικιακή ομάδα 15-24 (46,3%),χωρίς μεγάλες διαφοροποιήσεις από το σύνολο των χρηστών Social Media σχετικά με τον τόπο κατοικίας τους.

Θεατές

Όσοι εκ των χρηστών του διαδικτύου δεν ασχολούνται με κάποια από τις δραστηριότητες των «Δημιουργών» και των «Ενεργών αλλά συμμετέχουν σε κάποια/ες από τις παρακάτω :

Επίσκεψη / διάβασμα Blog

Επίσκεψη σε σελίδα φίλου σε κάποια εφαρμογή Social Media

«Μοίρασμα» αρχείων με φίλους/γνωστούς

«Κατέβασμα» ενός Podcast

Εγγραφή σε RSS feed

Σε ποσοστό (77,0%) έχουν πρόσβαση στο Internet από το σπίτι τους, με ταχύτητες όμως χαμηλότερες έως 768 Kbps (12,0%) και 1-2 Mbps (36,0%)

Οι Γυναίκες εμφανίζονται με την υψηλότερη δυναμική (46,1%) σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες χρηστών Social Media. Ηλικίας 25-64 ετών (67,1%) με έμφαση στην ηλικιακή ομάδα 35-64 (36,4%). Κατοικούν κυρίως σε περιοχές εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης (57,8%)

4. Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Για τους Δημιουργούς τα Social Media αποτελούν τρόπο ζωής, πηγή αναζήτησης πληροφοριών, και κάτι που έχει αλλάξει τον τρόπο σκέψης τους. Για τους Ενεργούς είναι κυρίως πηγή αναζήτησης πληροφοριών και δευτερευόντως τρόπος ζωής, ενώ για τους Θεατές, Social Media σημαίνει Ενημέρωση και παραδέχονται ότι επηρεάζονται από αυτά.

Η μεγάλη πλειοψηφία των χρηστών του διαδικτύου θεωρεί ότι τα προσφερόμενα από τα Social Media είναι θετικά, και σε αυτά περιλαμβάνει την Ενημέρωση / Πληροφορίες (50,1%), την Επικοινωνία (25,9%), και την Διασκέδαση / Ψυχαγωγία (23,0%).

Η χρηστικότητα είναι η λέξη που αποδίδεται εντονότερα και από τις τρεις ομάδες χρηστών.