Το internet είναι το μέλλον!

Από την πλειονότητα των χρηστών και μη χρηστών το internet θεωρείται απαραίτητο εφόδιο για το μέλλον, εργαλείο για τον σύγχρονο άνθρωπο, και ανεξάντλητη πηγή γνώσης, έχει δυνατότητες που δεν έχουμε ακόμα ανακαλύψει, διευκολύνει την επικοινωνία, ανοίγει πνευματικούς ορίζοντες και προσφέρει διευκολύνσεις για αγορές.

Δείτε τα αποτελέσματα της έρευνας

Πηγή: Έρευνα για την ανάπτυξη του Internet στην Ελλάδα - Ινστιτούτο Επικοινωνίας