Πώς διαχειρίζονται οι επιχειρήσεις το web: μια ενδιαφέρουσα έρευνα

θεματολογία:

Πόση διάδοση έχει το αποκαλούμενο Web2.0 στις διάφορες επιχειρήσεις και στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται την διαδικτυακή τους εικόνα; Πολύ μικρή, αν πιστέψουμε τα αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε μεταξύ 99 επιχειρήσεων που επιλέχθηκαν από τις εταιρείας που συμπεριλαμβάνονται στο δείκτη S&P 500. Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει, κατά βάση, ότι οι επιχειρήσεις δείχνουν να προτιμούν μια αρκετά «τυποποιημένη» μορφή για τους ιστοτόπους τους και να μην προσεγγίζουν ιδιαιτέρως τα εργαλεία του social networking.

Πιο συγκεκριμένα, μόλις το 8% των επιχειρήσεων που εξετάστηκαν διαθέτει εταιρικό blog, επίσης το ίδιο ποσοστό διαθέτει στο website του videos στελεχών της επιχείρησης, ενώ το 83% διέθετε μηχανισμούς ειδοποίησης για e-mails και RSS feeds. Ωστόσο, το RSS παίζει πολύ μικρό ρόλο, ενώ τα e-mails κυριαρχούν, ενώ και η διείσδυση των podcasts και των mp3 στα εταιρικά websites περιορίζεται σε ποσοστό 11%. Όσον αφορά στα media kits, μόλις μια στις τέσσερις επιχειρήσεις (27%) είχαν κάτι το ολοκληρωμένο στα websites του, ενώ οι περισσότερες περιορίζονταν σε μικρά κείμενα και περιορισμένες πληροφορίες για την ταυτότητα και τις δραστηριότητες τους.

Αντιστοίχως, μόλις το 17% των εταιρικών websites διαθέτει πλήρες multimedia συλλογή που να αναφέρεται στην επιχείρηση. Από την άλλη πλευρά, το 81% των ιστοτόπων που εξετάστηκαν παρέχει τη δυνατότητα για πρόσβαση σε webcasts και το 85% παρέχει τη ροή του χρηματιστηρίου, συνήθως με μικρή καθυστέρηση. Σε γενικές γραμμές, οι επιχειρήσεις δείχνουν να ενδιαφέρονται περισσότερο για τις σχέσεις τους με τους επενδυτές και λιγότερο για τη γενικότερη δημόσια εικόνα τους. Σε αυτή τη λογική ανταποκρίνονται και τα websites τους, χάνοντας ενδιαφέρουσες ευκαιρίες για PR.

Πηγή: knowhow.gr