Πραγματοποιήθηκε η ιστοσελίδα της Κηποτεχνικής

Η ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΗ ιδρύθηκε το 2004 στην πόλη των Τρικάλων και έκτοτε αναπτύσσεται διαρκώς, ως εκ τούτου το 2009 αναμένεται να λειτουργήσει το ιδιόκτητο θερμοκήπιο της εταιρείας. Η ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΗ εξειδικεύεται, μεταξύ άλλων, στην αρχιτεκτονική σχεδίαση κήπων, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα μηχανήματα.

Η GBA πραγματοποίησε τη δημιουργία της ιστοσελίδας της Κηποτεχνικής παρέχοντας στο ενδιαφερόμενο κοινό πληθώρα στοιχείων σχετικά με την εταιρεία, με τη διαχείριση και συντήρηση ενός κήπου, καθώς και αναλυτικό portfolio με παράθεση φωτογραφιών από ολοκληρωμένες δουλειές αρχιτεκτονικής σχεδίασης κήπων που έχει αναλάβει η εταιρεία μέχρι σήμερα.