Ανακατασκευή της ιστοσελίδας της Kprojects

Η GBA ανέλαβε την ανακατασκευή της ιστοσελίδας της Kproject, μιας δυναμικής και εύχρηστης ιστοσελίδας. Η Kprojects μέσα από ένα ανανεωμένο έργο σχεδιασμού της στρατηγικής της, επαναπροσδιόρισε το όραμα, την αποστολή, τις αξίες και τους στόχους της, ώστε να συνάδουν με τη νέα εποχή και με αντικείμενο τη συνεχή ανανέωση και τη διαρκή βελτίωση προχώρησε στην ανανέωση της ιστοσελίδας της.
Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει τα σημαντικότερα έργα της εταιρείας, να ενημερωθεί για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της και να εγγραφεί στο newsletter ώστε να λαμβάνει ενημερωτικά δελτία της kproject εφόσον το επιθυμεί.