Ο παγκόσμιος οργανισμός Πλαστικής Επανορθωτικής & Αισθητικής Χειρουργικής IPRAS εμπιστεύεται τη GBA για το νέο του πόρταλ.

H GBA ανέλαβε και υλοποίησε την ανακατασκευή της ιστοσελίδας του IPRAS. Η ανάθεση του έργου έγινε από τη Zita Congress η οποία έχει αναλάβει και το management του οργανισμού. Από μια στατική ιστοσελίδα σε ένα πόρταλ, εργαλείο στα χέρια του οργανισμού αλλά και των 97 εθνικών αντιπροσωπιών που εκπροσωπεί.

Στις σελίδες του πόρταλ θα βρείτε εκτός από τα στοιχεία των εθνικών αντιπροσωπιών και στοιχεία για τους γιατρούς τους. Μπορείτε να αναζητήσετε στην περιοχή σας ποιοι γιατροί υπάρχουν. Υπάρχει φόρουμ που μπορείτε να βρείτε θέματα σχετικά με την πλαστική και επανορθωτική χειρουργική.

Τα 97 μέλη του IPRAS έχουν δικό τους ανεξάρτητο control panel για να διαχειρίζονται τα προφίλ των ιατρών τους. Επίσης και η πρόσβαση στο φόρουμ είναι διαβαθμισμένη.

Με λίγα λόγια έχει δημιουργηθεί ένα έργο το οποίο είναι εργαλείο για 32.000 Πλαστικούς και Αισθητικής Χειρουργικής Ιατρούς, 35.000 που είναι σε κατάρτιση, 30.000 πλαστικής χεριών, 1.000 μικροχειρουργικής και 1.000 Burn Specialists από 97 έθνη που είναι μέλη του IPRAS.