Η GBA θα είναι χορηγός στο σεμινάριο επικοινωνίας και μάρκετιγκ της αλφαωμεγα