Διαδικτυακή Προώθηση (Internet marketing) για το νέο portal του Επιμελητηρίου Τρικάλων.