Αντιστέκεται στην κρίση η on line διαφήμιση, σύμφωνα με τον ΕΙΤΟ