Η GBA πραγματοποίησε το site της Zita Executive Yachting