Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. επιλέγει την GBA για τη δημιουργία της ιστοσελίδας της