Επιδότηση κατασκευής ιστοσελίδας ξενοδοχείων Digi Lodge

θεματολογία:
H GBA προσφέρει ολοκληρωμένη λύση για το επιδοτούμενο πρόγραμμα digi-lodge!

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
15/9/2009-... Για όσο διάστημα δεν έχει εξαντληθεί ο διαθέσιμος Προϋπολογισμός ανά Περιφέρεια και σε κάθε περίπτωση όχι περισσότερο των 18 μηνών από την ημερομηνία προκήρυξης.

H GBA μετά την επιτυχημένη υλοποίηση έργων στο επιδοτούμενο πρόγραμμα e-services, πρωτοπορεί και στο χώρο του Τουρισμού, προσφέροντας ολοκληρωμένη λύση για την «Ενίσχυση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Καταλυμάτων για τη Δημιουργία Διαδικτυακών Τόπων Προβολής και Συστημάτων Ηλεκτρονικών Κρατήσεων» μέσω της επιχορήγησης digi - lodge.

Η GBA διαθέτει έτοιμη λύση για τους επαγγελματίες της τουριστικής αγοράς, προσφέροντας τη δυνατότητα συμμετοχής στο επιδοτούμενο πρόγραμμα ξενοδοχείων του ΕΣΠΑ.

Ενταχθείτε τώρα και εσείς στο επιδοτούμενο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ Digilodge και εμπιστευθείτε την εμπειρία της GBA στην κατασκευή της ιστοσελίδας σας αποκομίζοντας πολλαπλά οφέλη για την επιχείρησή σας.

Ολοκληρωμένη Λύση επιδότησης digi lodge

Επωφεληθείτε από την επιχορήγηση digilodge του ΕΣΠΑ και επιδοτηθείτε κατά 60% για την κατασκευή ιστοσελίδας του ξενοδοχείου ή καταλύματός σας, με δυνατότητες κρατήσεων on-line.

Η GBA προσφέρει στους δικαιούχους του προγράμματος ολοκληρωμένη και ποιοτική λύση για την δημιουργία της Διαδικτυακής τους παρουσίας, έτσι ώστε τα οφέλη τους από την επιδότηση να είναι μεγιστοποιημένα στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.

Η ολοκληρωμένη λύση επιδότησης digilodge από την GBA συμπεριλαμβάνει:

 • Τη κατασκευή πολυγλωσσικής ιστοσελίδας (website) με μοντέρνο εικαστικό σχεδιασμό (web design) και εύκολο τρόπο πλοήγησης, με τη χρήση του προϊόντος Διαχείρισης Περιεχομένου της GBA. Η λειτουργικότητά του περιλαμβάνει δυναμική διαχείριση κειμένων και multimedia περιεχομένου, τη δημιουργία και διαχείριση νέων και Δελτίων Τύπου, τη δημιουργία και αποστολή Newsletters και τη διαχείριση Βιβλίου Επισκεπτών.

 • Πλήρες σύστημα ηλεκτρονικών κρατήσεων δωματίων (on-line booking) το οποίο έχει τη δυνατότητα να συνεργάζεται άψογα με τις προϋπάρχουσες ξενοδοχειακές εφαρμογές και με τα διεθνή συστήματα κρατήσεων

 • Προαιρετική υλοποίηση λογισμικού πακέτου για υπηρεσίες ξενοδοχειακού Front και Back office

 • Προαιρετική προμήθεια εξοπλισμού ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου, εξοπλισμού ψηφιακής εικόνας (web/IP cameras), σταθμών εργασίας και εκτυπωτών

 • Προαιρετική υλοποίηση ολοκληρωμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής προώθησης ιστοσελίδων

 • Η λύση ολοκληρώνεται με την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας (hosting), προμήθεια και εγκατάσταση πιστοποιητικού ηλεκτρονικών συναλλαγών (SSL Certificate), εκπαίδευση και υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης

Μάθετε τώρα τις πληροφορίες του προγράμματος για την επιχορήγηση και της δικής σας επιχείρησης και συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας και θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας!

Πληροφορίες Προγράμματος digi - lodge

Η Δράση Ενίσχυση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Καταλυμάτων για τη Δημιουργία Διαδικτυακών Τόπων Προβολής και Συστημάτων Ηλεκτρονικών Κρατήσεων «digi-lodge», επιχορηγεί σε ποσοστό 60% ξενοδοχειακά καταλύματα (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και camping), ανεξάρτητα από τον αριθμό των κλινών τους και τουριστικά καταλύματα, που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια, για την υλοποίηση μίας (1) επένδυσης ανά διακριτή άδεια λειτουργίας.

Δικαιούχοι digi - lodge

Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης digi - lodge που θα επιλεγούν θα λάβουν επιχορήγηση για την υλοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου που θα υποβάλλουν.

Ο μέγιστος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενο Επενδυτικό Σχέδιο ενίσχυσης μπορεί να ανέρχεται μέχρι του ποσού των 40.000 €.

Δικαιούχοι των ενισχύσεων digi - lodge μπορούν να είναι επιχειρήσεις (διακριτές άδειες λειτουργίας τουριστικής μονάδας) ανεξάρτητα της νομικής μορφής τους (όχι ενώσεις επιχειρήσεων), που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για επιχορήγηση οι δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ Βαθμού. Επίσης, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου ή κοινοπραξίας.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής Προγράμματος digi - lodge

Σύμφωνα με το ΕΣΠΑ, επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι τουριστικές επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:

 1. Η Επιχείρηση δραστηριοποιείται ως Ξενοδοχειακό ή Τουριστικό κατάλυμα.

 2. Η Επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας.

 3. Η Επιχείρηση είναι υφιστάμενη με ημερομηνία Έναρξης Δραστηριότητας πριν την 01.01.2009.

 4. Ο κλάδος δραστηριότητας της Επιχείρησης (εφόσον διαφέρει από το σημείο 1) δεν εμπίπτει στις εξαιρούμενες κατηγορίες δραστηριότητας του κανόνα De Minimis

 5. Η Επιχείρηση δεν έχει λάβει επιχορηγήσεις από Προγράμματα και Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis, τα οποία αθροιστικά μαζί με την αιτούμενη από το πρόγραμμα digi-lodge επιχορήγηση, υπερβαίνουν τις 500.000 €

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η GBA μπορεί να σας προσφέρει ολοκληρωμένη λύση στα πλαίσια της Δράσης digilodge του προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση" του ΕΣΠΑ.

Με τη λύση της GBA μπορείτε να αποκτήσετε επαγγελματική παρουσία και αποτελεσματική προβολή στο Διαδίκτυο, που θα σας βοηθήσει καταλυτικά να αυξήσετε τα έσοδα της επιχείρησής σας, επωφελούμενοι ταυτόχρονα της επιδότησης από το ΕΣΠΑ.

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Ξενοδοχειακά Καταλύματα

Τουριστικά Καταλύματα

Τουριστικά Καταλύματα (λοιπές κατηγορίες)

Προϋπολογισμός ανά επενδυτικό σχέδιο και κατηγορία

Οι δαπάνες που θα δηλωθούν για την υλοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου είναι επιλέξιμες μόνο στην περίπτωση που το φυσικό (εκτελούμενες ενέργειες) και οικονομικό (παραστατικά / εξοφλήσεις) αντικείμενο έχει πραγματοποιηθεί μετά από την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης «digi-lodge» για την υποβολή προτάσεων.

Yποβολή ενδιαφέροντος για το Digi Lodge