Ανακατασκευή της ιστοσελίδας του Βασίλη Τσιτσάνη

Ο Δήμος Τρικκαίων που έχει αναλάβει τη δημιουργία και επιμέλεια του Μουσείου Τσιτσάνη εμπιστεύτηκε την GBA για την ανακατασκευή της ιστοσελίδας του μεγάλου δημιουργού και στη συνέχεια αυτή η ιστοσελίδα θα εξελιχθεί και την επίσημη του μουσείου Τσιτσάνη.