αλφαωμεγα

Η GBA θα είναι χορηγός στο σεμινάριο επικοινωνίας και μάρκετιγκ της αλφαωμεγα

Στις 24 Φεβρουαρίου 2008 στο ξενοδοχείο Αετών Μέλαθρον διοργανώνεται σεμινάριο από τη συμβουλευτική – διαφημιστική αλφαωμεγα στο οποίο θα αναλυθούν τεχνικές και εργαλεία στα κρίσιμα πεδία της επικοινωνίας και του μάρκετινγκ.

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου