Διαδικτυακή Προώθηση (Internet marketing) για το νέο portal του Επιμελητηρίου Τρικάλων.

Αναλάβαμε τη διαδικτυακή προώθηση του νέου portal του Επιμελητηρίου Τρικάλων. Σκοπός μας ήταν να γίνει γνωστό το νέο site τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και στην ευρύτερη αγορά της χώρας μας.

Παρόλα αυτά εστιάσαμε περισσότερο στην προβολή της ιστοσελίδας στην τοπική κοινωνία των Τρικάλων, μέσω των ιστοσελίδων των δήμων της περιοχής αλλά και σε ιστοσελίδες της περιοχής με σημαντική επισκεψιμότητα από κατοίκους των Τρικάλων. Επίσης, θα υπάρξει καταχώρηση σε δύο site εθνικής εμβέλειας με σκοπό την προώθηση του portal έξω από τα όρια του νομού.

Πέραν των άλλων, το δημιουργικό μας τμήμα ανέλαβε και την ετοιμασία των δύο banner που θα εμφανίζονται σε μορφή flash και θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα στοιχεία του νέου site του Επιμελητηρίου Τρικάλων.