Τεχνική Εταιρία ΕΚΦΡΑΣΗ A.E.

Τεχνική Εταιρία ΕΚΦΡΑΣΗ A.E.

Η GBA ανέπτυξε την ιστοσελίδα για την τεχνική εταιρία ΕΚΦΡΑΣΗ A.E. Η ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες για την εταιρία και τις υπηρεσίες της.

Επίσης στη σελίδα με τα Έργα της εταιρίας θα βρείτε τα έργα που η εταιρία έχει ήδη κατασκευάσει. Τα Κτίρια που την κατασκευή τους έχει αναλάβει η εταιρία ΕΚΦΡΑΣΗ Α.Ε. εμφανίζονται ως τρισδιάστατες εικόνες και ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τον όροφο που επιθυμεί και να δει την κατόψή του. Επίσης τα κτίρια παρουσιάζονται σε τρισδιάστατη μορφή απ' όλες τις πλευρές.

Έτσι ο μελλοντικός ιδιοκτήτης να μπορεί να κατανοήσει την εμφάνιση, τη δομή και τη λειτουργικότητα του κτιρίου που πρόκειται να κατασκευαστεί, ούτως ώστε να είναι πιο εύκολη η απόφασή του για την αγορά του.