Επιμελητήριο Τρικάλων

Διαδικτυακή Προώθηση (Internet marketing) για το νέο portal του Επιμελητηρίου Τρικάλων.

Αναλάβαμε τη διαδικτυακή προώθηση του νέου portal του Επιμελητηρίου Τρικάλων. Σκοπός μας ήταν να γίνει γνωστό το νέο site τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και στην ευρύτερη αγορά της χώρας μας.

Syndicate content